Welkom

Safetec is een bedrijf dat gespecialiseerd is in het keuren van elektrisch gereedschap, (rol)steigers, ladders en ander aan de bouw verwante gereedschappen. Kijk voor meer informatie hierover bij 'diensten' in het menu.
De keuringen die Safetec verricht bij bedrijven worden uitgevoerd volgens de daartoe gestelde normen: NEN3140 / NEN2484 / NEN1004. Hoewel het niet verplicht is wordt door ons ook altijd een functietest uitgevoerd (bij 230V apparaten), zodat duidelijk is dat op het moment van testen het apparaat ook daadwerkelijk werkt.

Behaalde certificaten

- Bij het opleidingsinstituut Smit Opleidingen & Trainingen, het certificaat keurmeester arbeidsmiddelen.
- Bij Nieuwhuis Consult het certificaat keurmeester hijsmiddelen en valbeveiligingen.
- Bij Koninklijke PBNA het diploma VCA.

De door ons gebruikte meetinstrumenten worden door Nieaf Smitt onderdeel van Mors Smitt gekalibreerd. De resultaten hiervan worden vastgelegd.

Alle goedgekeurde arbeidsmiddelen worden voorzien van een certificaat. Tevens bieden wij onze klanten 24 uur per dag digitaal inzage in hun gereedschappenbestand, waarin zij ook kunnen zien welke gereedschappen in reparatie zijn. Hiertoe ontvangen zij van ons een unieke inlogcode. De keuringslocatie gaat ten alle tijden in overleg met de klant. Voorkeur gaat uit naar keuring op locatie. Zeker wanneer er grote hoeveelheden gereedschappen gekeurd dienen te worden.